Czym charakteryzuje się ten rodzaj schodów? Otóż ten rodzaj schodów jest bardzo efektowny – między stopniami nie są widoczne połączenia, bowiem mocuje się je bezpośrednio w ścianie na jednej z kilku sposobów zależnie od wybranego rozwiązania technicznego.

Schody wspornikowe w Twoim domu!

Co w przypadku kiedy wykonanie schodów wspornikowych planuje się już na etapie projektowania domu? Wówczas często wzmacniana jest ściana, na której mają być zamontowane stopnie. Należy wiedzieć, że w odpowiednio grubej ścianie umieszczana jest belka stalowa lub żelbetowa.

Warto wiedzieć, że żelbetowa belka nośna ma szerokość przynajmniej 25 cm i wysokość 35 cm. Poszczególnie stopnie są z nią łączone w taki sposób, aby powstały stabilne i bezpieczne schody. Mogą to być wsporniki żelbetowe, wówczas zbrojenie każdego stopnia łączy się ze zbrojeniem belki wzmacniającej ścianę jeszcze przed jej betonowaniem. Natomiast kiedy wsporniki mają konstrukcję stalową, łączy się je z belką żelbetową na kotwione w niej stalowe marki.

Możemy zamiast żelbetowego wzmocnienia w ścianie nośnej wstawić płytę stalową, do której przytwierdzane są stopnie na budowie. Jest ona znacznie cieńsza niż wzmocnienie żelbetowe – z reguły jej grubość wynosi 8 mm, jeśli szerokość biegu schodów nie przekracza 80 cm. Ponadto jest możliwość wykonania schodów jako gotowego elementów stalowego – stopnie zespolone z belką.

Schody wspornikowe – podsumowanie

Powiedzieliśmy o schodach planowanych na etapie projektowania domu, ale pamiętajmy o tym, że na schody wspornikowe może również zdecydować się później. Wówczas stopnie, do których są dopasowane płyty czołowe, mocowane są bezpośrednio do ściany, każdy osobno.